EL AXOLOTL. Edició 07 de juny de 2013

El axolotl és un programa amb una orientació de divulgació cultural general. A cada edició es presenta un tema general (la guerra, les finestres, el sexe, la ciutat…) que s’aaborden des de diferents perspectives culturals. El programa té unes seccions que apareixeran  en funció del tema monogràfic que es tracte.

El axolotl és un projecte de 4 professors de Filologia Espanyola: Jaume Peris, Virginia González,  Luz Celestina Souto  i  Violeta Ros Ferrer.

Sobre casmorma